Sprache:

Standorte der Kanzlei:

News und Service:

Alman Ortaklar ile Ortak Girişim (Joint Venture)

Çıkış Noktaları

  • Alman şirket ile ortaklık
  • Almanya'da ortak girişim / Joint Venture
  • Kurulu şirketten yola çıkarak başka bir şirket kurmak
  • Masraflar ve risklerın azaltılması
  • Sermayeyi güvence altına alınması
  • Alman pazarına giriş ve pazar hakimiyeti

Acele Yardım

Skype üzerinden bize sorun!

Chat with me

Süreç ve İşlemler

  • İzlenecek yolun belirlenmesi,
  • Şahsi hedeflerin saptanması ve akabinde bu konuda detaylı bir görüşme,
  • Ortak girişim (Joint Venture) hazırlığı. Bunun için sermaye, diğer kaynaklar, Know-How ve işletme durumu  gibi konuların göz önünde bulundurulması ve somut katılım olanaklarının hazırlanması.
  • Özellikle şirket sorumluluğu, sermayenin oluşumu, şirket yönetimi ve vergi yükümlülükleri göz önünde bulundurularak kurulacak olan yavru şirket için olası hukuk şeklinin tanıtılması, 
  • Katılımın sözleşmede somut bir şekilde düzenlemesi,
  • Yavru şirketin kurulması.

Hedefler

  • Ticari ilgileri en yüksek seviyeye ulaştırmak,
  • Kendiliğinden ortaya çıkan sinerji etkisinin sonuna kadar kullanılması ve bu sinerjinin, aynı zamanda bir malın uluslararası pazarında kullanılması,
  • Ortak girişim (Joint Venture) yoluyla ortak kuruluş ve yönetim imkanları neticesinde bir ya da birden fazla şirket ile ortaklık kurmak ve bu yolla masraf ve riskleri en aza indirgemek,
  • Yavru şirketin yönetim ve hukuki konularda ortak şirketten bağımsız olması yoluyla sorumluluğun azaltılması,
  • Olası problemleri engelemmek için ortak şirketler arasında kesin hedeflerin belirlenmesi. 

Proje Süresi

  • Danışmanlık hizmetlerimizden her zaman yararlanabilirsiniz,
  • Bilirkişi raporu şeklinde yazılı olarak detaylı bir danışmanlık hizmeti gerekli bilgilerin sunulması ile bir kaç gün içinde sunulabilir,
  • Kısa vadelerde refakat hizmetlerimizden de yararlanabilirsiniz,
  • Önceden kararlaştırarak resmi dairelerde temsil hizmetimizden de yararlanabilirsiniz.
  • Diğer işlemler için gerekli olan süre iligli resmi dairelerin çalışma hızına bağlıdır.
  • Her projenin işlem süresi projenin kapsamı ve hukuk şekline göre farklılık göstermektedir. Gerçekleştirmek istediğinizin proje hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

Hizmet Bedeli Hesaplaması ve Masraflar

  • İlk danışmanlık için danışmanlık hizmeti bedeli talep edilmektedir,
  • Sunulacak yazılı bir danışmanlık raporu ve dışarda temsil hizmetleri bedeli kapsam, zorluk ve önem derecesine göre belirlenir,
  • Hizmet bedeli saat ücreti hesabından da sunulabilir,
  • İsteğiniz üzerine önceden detaylı bir fiyat teklifi de sunmaktayız.

Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Hukuku Konularında Muhattabınız