Sprache:

Standorte der Kanzlei:

News und Service:

Start > Sie befinden sich dort gc.business-services > Kültürlerarası Yetkinlik

Ba?ar?n?n Anahtar? Olarak Kültürleraras? Yetkinlik

Başarının Anahtarı Olarak Kültürlerarası Yetkinlik

Günümüz küreselleşme dünyasında ticarı ilişkiler gittikçe daha çok uluslararası bir boyut kazanmaktadır. Buna bağlı olarak da sürekli yeni yabancı ortaklar ve yeni kültürler ile iletişim kurma ihtiyacı doğmaktadır. Bu konuda etkili bir iletişim farklı kültürleri yakından tanımaktan geçer, bu da başarılı bir uluslararası işbirliğinin anahtarıdır.

 

Kültürel Farklar

İletişim Şekli ve Beden Dili

İş ve Zaman

Anlayışı

Otorite

İlişkisi

Bireysellik

Farklı Bakış

Açıları

Yakınlık ve Mesafe

Kültürel Farklılıklar Nerelerde Ortaya Çıkar?

Farklı ülkelerden insanların birbirleri ile iletişiminde kültürel farklar önemli bir rol oynamaktadır. İlk bakışta beden dili, değer yargıları, davranışlar ve farklı konulara olan yaklaşımlardaki farklılıklar göze çarpar.Kişilerarası ilişkilerde çok önemli bir yere sahip olan bu ince ayırımlar başarılı iletişimde büyük bir rol oynar. Farklı beden dillerini ve konuşmalardaki vurguları doğru bir şekilde yorumlamak başarının anahtarlarından sayılır.

Anlaşabilmek İçin Kelimelerden Fazlası Gerek

Kültürlerarası farklılıklar doğal olarak iletişimi etkilemektedir. Bu durum ticari ilişkilerde de kendini göstermektedir. Örneğin; Japon işadamları kusurlu hizmetler karşısında memnuniyetsizliklerini o kadar itina ile ifade ederler ki, bu eleşriler nesnel ve yapıcı eleştiriler ile sürekli yüz yüze olan Almanlar tarafından neredeyse hiç fark edilmemez; hatta, bu eleştiriler olumluymuş gibi algılanabilir. Bu eleştirilerin doğru algılanmaması ticari ilişkinin zedelenmesine hatta sonlanmasına yol açabilir.

 

İspanyol bir işadamı Amerikan bir işadamına çok geç yanıt verdiği zaman, Amerikalı işadamı İspanyol işadamının ortaklık ilişkisine devam etmek istemediği kanısına varabilir. Fakat İspanyol işadamının bu tutumu onun ortaklığa ilgi duymamasından değil zamana bakış aşısından kaynaklanmaktadır. Zamanı çok etkili ve dakik kullanan Amerikalı işadamının, İspanyolların zamanı o kadar dakik kullanmadıklarını bilmemesi ortaklığın sonla ermesine neden olabilr.

 

Türk ve Alman kültürlerinde ve dillerinde sahip olduğumuz tecrübelerimizi sizlere sunuyoruz.

Alman kültürü hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor musunuz?

Daha Fazla Bilgi İçin

Ticari İlişkilerin Temeli Olarak Kültürlerarası Farkındalık

Kültürlerarası farklılıklara yaklaşım ve bu farklılıklara rağmen iletişim kurabilme becerisine 'Kültürlerarası Yetkinlik' denmektedir. Hoşgörü, değer yargılarını anlama, empati ve saygının bu konuda önemi büyüktür. Kültürlerarası yetkinliğin çalışma hayatındaki en önemli rollerinden biri, potansiyel yabancı ortaklar ile iyi iletişim kurmabilme ve böylece ticari ilişkilerin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kültürlerarası Yetkinlik Öğrenilebilir

Kültürlerarası Konularda Workshop ve Koçluk

Kültürlerarası konularda yetkin olmak kültürleri çok yakından tanımak, o kültürlerin içinde yaşamaktan geçer.Teroik olduğu kadar pratik bilgi ve tecrübeye dayanan bu ince ama önemli konular üzerinde çalışılarak da öğrenilebilecek niteliktedir. Bu konuda sahip olduğumuz hem teorik, hem de pratik bilgileri uzun yıllar içinde birikitirdiğimiz tecrübelerimizle harmanlayarak sizlere sunuyoruz.