Sprache:

Standorte der Kanzlei:

News und Service:

Almanya'da Sermaye ve Yat?r?m Dan??manl???

Almanya'da Sermaye ve Yatırım Danışmanlığı

Almanya, yabancı yatırımcılar açısından sadece teknolojik gelişmişliğinden dolayı değil, aynı zamanda merkezi coğrafi konumu, son derece gelişmiş altyapısı, hukuk sisteminin güven vermesi ve kalifiye işgücü nedeniyle de öteden beri çekici bir merkezdir. Büyük transaksiyonların uluslararası alanda gerçekleştirileceği zamanlar itinalı ve ileriye dönük hareket etmek kaçınılmazdır. Şirket danışmanlığı alanında farklı alanlardan oluşan ekibimiz bu türk aktivitelerin Almanya'da başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan bütün yetkinlere sahip olup tecrübelerini sizlerin hizmetine sunmaktadır.

Almanya'da ?irket Sat?n Almak ve Satmak

Almanya'da Şirket Satın Almak ve Satmak

Şirket satışı, şirketi satan ve alan için büyük riskler taşımaktadır ve bu yüzden kapsamlı ve sistemli bir hazırlık gerektirmektedir. Farklı nedenlerden dolayı da olsa hem satıcı hem alıcı satışa sunulan şirketin ya da şirket hisselerinin kesin ve anlaşılır analizleri ile satış işlemlerinin en uygun şekilde planlanmasına ihtiyaç duymaktadır.

Almanya'da Şirket Satın Almak ve Satmak
Finansman ve Te?vik Fonlar?

Finansman ve Teşvik Fonları

Gerekli yatırımlar için gerekli olan şahsi sermayeye sahip olunmaması halinde uygun bir finansman ya da teşvik fonu arayışı söz konusu olur. Bu süreçte size nesnel bir danışmanlık hizmeti sunuyor, ihtiyaç duyduğunuz sermayeyi oluşturmanızda size destek oluyoruz; gerekli olması halinde bankalarla görüşmelerinizde ya da potansiyel yatırımcılarla görüşmelerinizde size eşlik ediyor, gerekli bütün resmi işlemleri halletmenizi sağlıyoruz.

Finansman ve Teşvik Fonları