Sprache:

Standorte der Kanzlei:

News und Service:

Alman Ticaret ve Şirketler Hukuku

Çıkış Noktaları

 • Almanya'da şahıs şirketi kurma
 • Almanya'da sermaye şirketi kurma
 • Almanya´da ortaklık ve Alman ortaklarla problemler
 • Şirketinizin iç ve dış ilişkilerinde sorunlar

Acele Yardım

Skype üzerinden bize sorun!

Chat with me

Süreç ve İşlemler

 • Öngörüşme
 • Hedeflerin ve bu doğrultuda izlenecek yolun belirlenmesi,
 • Şirket ana sözleşmesini ya da tüzüğünü hukuki temeller üzerine oturtmak
 • Güvence sorularını, sermeyinin ve şirket yönetiminin oluşumu göz önünde bulundurarak çıkar birliği konusnda farklı imkanların açıklanması,
 • Şahıs şirket ile sermaye şirket arasında kesin bir ayırım.

Hedefler

 • Ticari ilgilerin en yüksek seviyeye ulaştırılması,
 • Bütün ortakların ihityaçlarını eşit bir şekilde karşılayacak şirket türünün seçilmesi,
 • Şirketiçi sorunların çözülmesi,
 • Şirketin dış ilişkileri neticesinde ortaya çıkacak alacak haklarının uygulamaya geçirilmesi ve alacaklara karşı savunma,   
 • Gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçebilmek için hukuk güvenliğinin oluşturulması, 
 • Sözleşme barışının sürdürülmesi

İhtiyaç Duyulan Süre

 • Danışmanlık ve temsil hizmetleri her zaman ve kısa vadelerde gerçekleştirilebilir,
 • Bilirkişi raporu şeklinde yazılı olarak detaylı bir danışmanlık hizmeti gerekli bilgilerin sunulması ile bir kaç gün içinde gerçekleştirilebilir,
 • Kısa vadede görüşmelerde refakat mümkündür.

Ücret ve Masraflar

 • İlk danışmanlık uygun bir ücret karşılığında mümkündür,
 • Devamında yazılı danışmanlık ve temsil, kapsam, zorluk ve önem derecesine göre belirlenir,
 • Saat ücreti olarak adil bir tarife teklifi de mümkündür,
 • Mahkemede temsil ücreti Alman Avukatlar Kanunu RVG'ye göre ya da dava değerinin başta saptanmasıyla götürü ücreti olarak belirlenir.
 • Talep üzerine önceden detaylı bir fiyat teklifi de sunmamız mümkündür.

Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Hukuku Konularında Muhattabınız