Sprache:

Standorte der Kanzlei:

News und Service:

Türk ve Alman Miras Hukuku

Türkiye ya da Almanya'da size kalan mirası almak ya da sahip olduğunuz sermaye ve gayrimenkulü miras olarak bırakmak istiyorsunuz, Türk ya da Alman hukukuna göre vasiyetname hazırlamak istiyorsunuz, size kalan mirastan çıkmak istiyorsunuz, o zaman doğru adrestesiniz.

Acele Yardım

Skype üzerinden bize sorun!

Chat with me

Süreç ve İşlemler

 • Yurtdışında gayrimenkül sahibi olmak ile ilgili yasalar göz önünde bulundurularak mirasçı tayini konusunda farklı olanakları kapsayan danışmanlık hizmeti,
 • Bir verasetnamenin ya da miras sözleşmesinin kişisel olarak istenen şekilde işlenmesi,
 • İstenilen mirasçı tayini ve mirasın dağıtılması konusunda yurtdışına aktarma sonucunda ortaya çıkacak miras vergisinin kontrol edilmesi,
 • Miras sözleşmesinin geçerliliği için var olan şekil zorunluluğunun yerine getirilmesi için Noter tasdikli belgenin alınması.

Hedefler

 • Şahsi yaşam koşulları ve yürürlükte olan yasal düzenlemeler dahilinde mirasın hedeflendiği gibi dağıtılmasını sağlamak,
 • Fuzuli miras ve intikal vergisinden kaçınmak,
 • Gayrimenkullerde ölçüt olarak kullanılan yabancı hukukun hukuk seçimi yoluyla değiştirilmesi de mümkündür.

İhtiyaç Duyulan Süre

 • Danışmanlık ve temsil hizmetleri her zaman ve kısa vadelerde gerçekleştirilebilir,
 • Kısa vadede bir vasiyetnamenin ya da miras sözleşmesinin hazırlanması mümkündür.

Ücret ve Masraflar

Ücret ve masraflar, işlemlerin kapsamına ve süresine göre aşağıdaki maddelere göre değişiklik göstermektedir:

 • Sadece danışmanlık hizmeti,
 • Sadece verasetnamenin hazırlanması,
 • Miras vergisi işlemleri,
 • Mahkeme yoluna gidilmesi halinde davanın kapsamı ve değeri,
 • Temyiz yoluna gidilmesi.

Genelde yasal ücret tarifesine göre belirlediğimiz ücretimizi bizimle iletişime geçerek detaylı bir şekilde öğrenebilirsinizi. Arzu ederseniz götürü ücret de teklif edebiliriz.

Miras Hukuku ve Uluslararası Miras Hukuku Konularında Muhattabınız